Garanciáról
1. Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok: Ptk. 305. § ? 311/A. §, Ptk. 685. § d) és e) pont, 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre Vonatkozó kötelező jótállásról, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített Szavatossági és jótállási igények intézéséről.

2. A jótállás időtartama egy év (151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet 2. § (1) pontban és a rendelet mellékletében leírtak szerint).

3. A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli.

4. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

5. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál (szerviznél), vagy a hivatalos márkaszerviznél közvetlenül is érvényesítheti.

6. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, Vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy ? Ptk. 685. § d) pont). Amennyiben a fogyasztó Bemutatja az ellenértékét megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell Tekinteni (49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §). Ennek érdekében kérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

7. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

8. A jogosult elsősorban ? választása szerint ? kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy Ha az a kötelezettnek (forgalmazónak) a másik jótállási (vagy szavatossági) igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a hiba súlyát és az igényteljesítésével a jogosultnak (fogyasztónak) okozott kényelmetlenséget.

9. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett (forgalmazó) a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a fogyasztó ? választása szerint ? megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

10. A kijavítást, vagy kicserélést - termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésre figyelemmel ? megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

11. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

12. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni (a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 3.§ (1) pontban leírtaknak megfelelően), abban megadni az indoklást, ha a kifogás rendezésének módja eltér a fogyasztó igényétől és a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

13. A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.

14. A javítás el- és visszaszállításról a vevő gondoskodik.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető:

a. Rendeltetés ellenes használat, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen üzembe helyezés, átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.

b. Karbantartási ? tisztítási munkák esetén.

c. Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz, vagy nem a hivatalos márkaszerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

d. A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatból eredő kopása esetén.

16. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe. Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem jár el helyesen, ügyfélszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll.
Oldalunk a felhasználói élmény növelése és adatgyüjtés céljából sütiket helyezhet el a böngésződben, az adatkezelési nyilatkozatban leírtak szerint.
A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.